طراحی مطب پزشک کودکان - دفتر معماری آسو

طراحی مطب پزشک برای کودکان

طراحی مطب پزشک و فضای درمانی به منظور افزایش جذابیت این مراکز برای کودکان، باید با در نظر گرفتن ویژگ...

ادامه مطلب

طراحی مطب پزشک زنان - شرکت معماری آسو

طراحی مطب پزشک زنان ، بایدها و اصول

طراحی مطب پزشک و کلینیک هایی که حیطه فعالیت آن‌ها زنان و زایمان می‌باشد، فضایی مرتبط و متناسب با این...

ادامه مطلب

طراحی مطب پزشک - دفتر معماری آسو

ارتباط موثر بین بیمار و پزشک در طراحی مطب پزشک

در طراحی مطب پزشک صرفا جنبه‌های فیزیکی مد نظر نیست. به طور کلی در مجتمع های درمانی ، طراحی و معماری ...

ادامه مطلب

طراحی فضای درمانی - شرکت معماری آسو

هنر، ایمنی و ارگونومی در خدمت رضایت کاربر در طراحی فضای درمانی

عناصری که به طور کلی در طراحی فضای درمانی موثرند عبارتند از: ایمنی، ارگونومی، رنگ ها، آثار هنری، نور...

ادامه مطلب

طراحی مطب پزشک - دفتر معماری

ایجاد یک ارتباط عمیق با بیماران در طراحی مطب پزشک

طراحی مطب پزشک تخصصی است که دفتر معماری آسو آن را به خوبی می‌شناسد. تیم تخصصی طراحی و مهندسی دفتر مع...

ادامه مطلب