طراحی حجم ویلای دوبلکس دماوند

در طراحی پروژه دماوند فضای بیرون بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است. تراس‌ها بیرون‌زده از حجم هستند و امتداد وسعت ویلا را به بیرون از فضا تداعی می‌کنند. بدین ترتیب که در مرحله نخست تراس‌ها و قرارگیری طبقات و ترکیب حجم با تراس ایده اصلی طراحی بود که با طرح پلکانی و تراس‌های عظیم رو به جنوب انجام شد. در این طراحی ساختمان به صورت ساختمان تریبلکس و در چهار طبقه مد نظر بود که هر چند ارتفاع از بلندای زیادی برخوردار بود ولی با توجه به کشیدگی تراس‌ها به سمت جنوب ساختمان، ساختمان تا حدی از ساختمان مرتفع و کشیده فاصله می‌گرفت.

در مرحله سوم با توجه به طراحی پلان مجموعه و تامین ریزفضاهای مورد نیاز، تعداد طبقات به سه طبقه و ساختمان به دوبلکس تغییر یافت و جانمایی‌ها و ابعاد و حجم مشخص‌تر گردید. مصالح مورد استفاده سیمان شسته رنگی با بندکشی سفید، سیمان شسته شفید و چوب تعیین گردید.

در مرحله چهارم و نهایی با تعیین جزئیات نما از جمله جزئیات قاب‌بندی پنجره‌ها، نرده و باغچه و سایر جزئیات طرح نهایی مطابق آنچه در ادامه می‌آید تعیین گردید.